Өргөдөл

ТАВАНТОЛГОЙ ХК-ИЙ ЗАХИРГААНД
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:2020.03.31 №: 6 Нүүрс ачих зөвшөөрөл хүсэх тухайовогтой миний бие нь шалтгаанаар тн нүүрс авах хүсэлтэй байгаа тул миний хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан:

овогтой
Хаяг:
Регистрийн дугаар:
Машины дугаар:
Утас: