ТАВАНТОЛГОЙ ХК-НД БАЙГАЛЬ ОРЧИНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Хэвлэх 2017-01-13 11:29:48

ТАВАНТОЛГОЙ ХК-НД БАЙГАЛЬ ОРЧИНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Материал авах хугацаа: 2017.01.16-02.16 хүртэл

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

 • Байгууллагын хэмжээнд байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй үйлдвэрлэл эрхлэх арга замыг боловсруулж хэрэгжүүлэх.
 • Байгаль орчинд хортой, сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл явуулсан тохиолдолд зогсоох арга хэмжээ авч байгальд учирсан хор хохирлыг арилгах арга хэмжээг мэргэжлийн түвшинд удирдан гүйцэтгэнэ.
 • Байгаль орныг хамгаалахад чиглэгдсэн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж хэсэг нэгжид сургалт явуулна.
 • Байгаль орчныг хамгаалах асуудлаар засгийн газрын агентлаг, олон нийтийн байгууллага,иргэний хөдөлгөөн, сум орон нутгийн байгууллагтай компаныг төлөөлж хамтран ажиллана.
 • Ус, агаар хөрснөөс дээж авч мониторингийн хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг компаний удирлагад танилцуулна.
 • Шинээр  ажилд орж байгаа иргэнийг байгаль орчны талаархи сургалтанд  хамруулж  шалгалт  авах  ажлыг   зохион   байгуулах.
 • Ажлын байрны төлөвлөгөөт үзлэгийн багт орж байгаль орчны холбогдолтой асуудлаар үзлэг шалгалт хийх,дүгнэлт гаргах.
 • 7 хоног бүрийн шуурхай зөвөлгөөнд байгаль орчин, хүрээлэн байгаа орчны талаар мэргэжлийн заавар, зөвөлгөө удирдамжаар хангах.
 • Байгаль орчин,хүрээлэн байгаа орчны талаархи судалгаа, мэдээ мэдээлэл, стастик тоо баримтыг хөтлөх.
 • Байгаль орчны хамгаалалт,нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллага орон нутагтай харилцах, мэдээ мэдээлэл солилцох.
 • Уурхайн бүсэд хог хаягдлыг цуглуулах, устгах менежментийг хэрэгжүүлэх.
 • Уурхайн тосгоны ундны цэвэр ус, бохир усны цооног, бие засах газрын ариутгал, хогийн цэг зэргийн хөрсний бохирдлыг хянах, дээж авах.
 • Ус, хөрс, агаараас дээж авах,шинжилгээнд илгээх.
 • Ажлын байрны үзлэг хийх.
 • Нөхөн сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,хэрэгжүүлэх.
 • Байгаль орчны холбоотой мэдээ мэдээлэл, илтгэл бэлдэх

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Экологи биологич мэргэжилтэй
 • 2-аас доошгүй жил уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай
 • Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх
 • Хэрэглээний прагроммуудыг сайн эзэмшсэн байх
 • Монгол Улсын уул уурхайн үйл ажиллагааны үндсэн мэдлэгтэй байх, ХАББОЭА, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин нөхөн сэргээлттэй холбогдолтой хууль тогтоомж дүрмийн мэдлэг туршлагатай байх
 • Байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийх, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө гаргах, удирдан хэрэгжүүлэх

 

Нэмэлт мэдээлэл

Хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой.

 

Бусад

Төрөл: Байгаль орчин

Түвшин:Мэргэжилтэн

Салбар: Уул уурхай

 

Хаяг: Өмнөгоь аймаг, Цогтцэций сум, Тавантолгойн тосгон

Утас:94001619, 89229572

 

Э-шуудан: lkhagvag@tavantolgoi.mnСэтгэгдэл бичих