Тавантолгой ХК-ийн Гаалийн хяналтын бүсэд үзлэг шалгалт хийлээ.

Хэвлэх 2017-04-17 15:50:22

Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын шалгалт 2017.04.15-ны өдөр Тавантолгой ХК-ийн Гаалийн хяналтын бүсэд үзлэг шалгалт хийлээ. Шалгалтын хүрээнд Гашуун сухайтын гаалийн газрын дэд дарга, салбарын эрхлэгчид, гаалийн улсын ахлах байцаагч нар ажиллаж, гаалийн хяналтын бүсэд тавигдах шаардлага, дүрэм журмын хэрэгжилт, ажлын орчин нөхцөлтэй танилцлаа.

 Сэтгэгдэл бичих