Компанийн нууцын тухай

Хэвлэх 2017-06-19 02:42:00

 

 

      Манай компанийн үндсэн үйлдвэрлэл болох уурхай дахь нүүрс олборлолт, борлуулалт болон бусад үйл ажиллагааны талаарх дүрс бичлгэ болон фото зураг авч ашгийн болон ашгийн бус байдлаар соашил ертөнцөөр тараах, бусад гуравдагч этгээдэд ашиглуулахыг хоирглоно.

       Хэрэв энэ зөрчлийг гаргасан байгууллага, хувь хүнийг зохих шатны байгууллагад хандан Байгууллагын нууцын тухай хууль боллон Эрүүгийн хуульд заасан арга хэмжээ авхуулах болохыг мэдэгдье.

 

Тавантолгой ХКСэтгэгдэл бичих