Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ байгуулагдлаа

Хэвлэх 2017-11-30 05:47:00

        

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумтай хамтран БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ хамтын гэрээг Цогтцэций сумын Засаг даргын орлогч Ц.Доржсүрэн, "Тавантолгой" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Р.Сэддорж нар гарын үсэг зуран байгууллаа. Тус гэрээнд сумын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, орон нутгийн иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх зэрэгт дэмжлэг үзүүлэн ажиллах хамтын гэрээ 11 сарын 29-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байна.

 

 Сэтгэгдэл бичих