ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хэвлэх 2018-03-01 02:34:00

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Огноо : 2018 оны 02 сарын 22

 

 

  1. ТАВАНТОЛГОЙ” ХКнь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах MV000287/А тусгай зөвшөөрөл бүхий 276.9га талбайтай нүүрсний уурхайн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан боловсруулах, Т02/2018-ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул санал ирүүлэхийг урьж байна.

 

  1. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:

 

  • “И ЭЙЧ ЭС ЭМ” ХХК
  • “ГЛОБАЛ ЭНВАЙРОН” ХХК
  • “ХАС ЦАГ” ХХК

 

  1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон  ХОСОЛМОЛ ҮНЭЛГЭЭ-нийаргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.

 

  1. Зөвлөх үйлчилгээний урилга, тендерийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор буюу 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1000 цагаас өмнө Үнэлгээний хороонд ирүүлсэн байна.

 

  1. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

 

Бүлэг 1 - Урилга

Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийнөгөгдлийн

                              хүснэгтийн хамт)

                Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт

                Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт

                Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар

                Бүлэг6 - Гэрээний жишиг маягт

 

  1. Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.

 

 

Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Цагаан овоо баг

“Тавантолгой” ХК, Уулзалтын өрөө, Үнэлгээний хороо

Утас: 88068970, 99074978Сэтгэгдэл бичих