МЭДЭГДЭЛ

Хэвлэх 2018-06-06 05:33:00

 

МЭДЭГДЭЛ

 

Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГазар нь “С” зөвшөөрлийн бичгийг уурхай эзэмшигчийн хүсэлтэд үндэслэн тээвэрлэгчдэд олгож байгаа болно.

3-р улирлын “С” зөвшөөрлийн хүсэлтийг 2018 оны 06-р сарын 15-ны дотор уурхай эзэмшигчээс хүлээж авах бөгөөд хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хүсэлтийг хүлээж авахгүй болохыг тус үйлдвэрийн газраас мэдэгдсэн.

Иймд “Тавантолгой” ХК нь нүүрс худалдан авагч аж ахуйн нэгжүүдийнхээ гэрээт  тээвэрлэгчдийн “С” зөвшөөрлийн хүсэлтийг 2018 оны 06 сарын 12-ны дотор хүлээж авах болсныг мэдэгдэж байна.

Хүсэлтэд орох тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг АТҮТөвөөс ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу бүрэн ирүүлнэ үү.

Хугацаа хэтэрсэн хүсэлтийг хүлээж авах боломжгүйг анхаарна уу!Сэтгэгдэл бичих