ДОТООДЫН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД

Хэвлэх 2018-09-27 04:15:00

ДОТООДЫН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН АНХААРАЛД

Орон нутгийн дотоодын нүүрс худалдан авахаар ирж байгаа хувь хүн болон аж ахуй нэгж байгууллагууд доор зүйлийг бүрдүүлж  ирнэ үү.

Албан байгууллага:

  • Албан хүсэлт
  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
  • Ямар зориулалтаар ашиглах тухай баримт/ зуухны зураг хүчин чадал г.м/
  • Тээвэрлэх замын маршрут
  • Тээвэрлэсэн нүүрс тухайн газар очсон эсэх баримт/зураг,бичлэг, бүртгэл/

Хувь хүн :

  • Өргөдөл
  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ бичиг баримтын хуулбар
  • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
  • Замын маршрут
  • Нэг удаагийн тээвэрлэлтийн дээд хэмжээ 30 тонн

 

Дараах чиглэлд нүүрс тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн 1 тэнхлэгт ногдох ачааны жинг 10 тонн /+1 тонн-ийн хэлбэлзэлтэй байж болно/ байхаар хязгаарлалт хийнэ.Үүнд:

Хэрэв дээрх шаардлагыг хангаагүй,хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, уг ачилт хийсэн нүүрс тухайн газраа хүргэгдээгүй тохиолдолд тухайн өдрөөр гэрээг цуцлан хууль хяналтын байгууллага руу шилжүүлэх.Мөн дараа онд гэрээ байгуулахгүй болохыг анхаарна уу.

 Сэтгэгдэл бичих