"Хөөврийн задгай" булгийн эхийг хашиж хамгаалалтандаа авлаа.

Хэвлэх 2018-11-02 03:49:00

 

"Тавантолгой" ХК -ийн Цэций ууланд хийгдэж буй биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын нэг болох Цэций уул орон нутгийн тусгай хамгаалалттай  газарт орших "Хөөврийн задгай" булгийн эхийг хашиж  хамгаалан, ундаргыг сэргээж, хамгаалалтандаа авлаа.

"Ус чандмань эрдэнэ"Сэтгэгдэл бичих