Тавантолгой ХК-ийн үйл ажиллагаа хэвийн жигд үргэлжилж байна.

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

АЖИЛЧДЫНХАА ОЮУНЫГ ТЭЛСЭЭР...

Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.

Хүний эрхийн үндэсний комисс

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

ИХ ТАХИЛГАТ ХАЙРХАН Гурван сайхан уулаа тахилаа

МЭДЭГДЭЛ

Цогтцэций сумын Хонгор хайрхан, Цагаан-Овоо хайрхануудыг тахилаа