Ахмад уурхайчид

                                                                              

              /Пэлийн Балчин 1962-1993 онд/                             /Галсангийн Дамчаа 1973-2004 онд/                      /Дуламын Хадхүү 1982-2001 онд/

                                                                             

   /Риймэдийн Жигмэдхорол 2003-2011 онд/                           /Даваадоржын Цэрмаа 1962-1993 онд/                    /Мядагийн Аюуш 1975-1993 онд/

 

                                                                            

          /Даржаагийн Бямбаа 1979-2007онд/                             /Цэндийн Дуламсүрэн 1982-2011 онд/                /Дашпэлжээгийн Бямбаа 2007-2012 онд/