ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүд

Овог Нэр Албан тушаал
1 С.Мөнхбаяр ТУЗ-ийн дарга
2 Д.Бат-Эрдэнэ ТУЗ-ийн гишүүн
3 Д.Дагвадорж ТУЗ-ийн гишүүн
4 С.Мөнхжаргал ТУЗ-ийн гишүүн
5 Л.Батбаатар ТУЗ-ийн гишүүн
6 Т.Алтансүх ТУЗ-ийн гишүүн
7 В.Мөнхбат ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
8 Д.Батзориг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
9 Т  Тэгшээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
10 Ч  Жаргалсайхан ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга