Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал:
 Ээлжит
Хуралдсан огноо:
 2015-04-24
Хуралдсан газар:
  Өмнөговь аймаг, Таван толгой ХК-ний хурлын танхим
Хурлын ирц :
  97 %
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
Хурлаас гарсан шийдвэрийн тогтоолууд:
Бусад хэлэлцсэн асуудал: