Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

 

Манай хувьцааг Дэлхийн 23 орны иргэн, аж ахуй нэгжүүд эзэмшдэг

Canada  Belgium
United Kingdom  Ireland
Australia  Germany
Mexico   Italy
Brazil Japan
South Africa Korea
Czech Republic Poland
China  Russia
France U.S.A
 Finland Uzbekistan
 Netherlands  Turkey