Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал:
 Ээлжит
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
 2015-04-24 14:00 цагт
Бүртгэх өдөр:
  2015-03-09
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр :
  2015-02-28
Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/ :
Үндэсний мэдээ сонин 2015-02-28-ний өдрийн дугаар 
Өдрийн сонин 2015-02-28-ний өдрийн дугаар
Хуралдах газрын хаяг:
 Өмнөговь аймаг, Тавантолгой ХК-ний хурлын танхим
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
1. Компаний 2014 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан
2. Компаний үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
3. 2013 оны ногдол ашиг хуваарилалтын тайлан, 2014 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны төсвийг батлах тухай 
5. Бусад
Шийдвэр:
 Гаргасан этгээд
 Огноо (дугаар)
  "Таван толгой" ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөл  2015-02-23 
  № 30
Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Д.Ганболд, гишүүдээр Ц.Мөнхдэлгэр, А.Идэрцог Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Б.Түвшинбаяр, Тооллогын комиссын даргаар Б.Цэрэнпагма, гишүүдээр Л.Нямжав, Т.Жамбал